Kalkulator

  • Varekjøp
  • Kontantuttak
500 kr

1 mnd

Rentekostnad

 


* Modellen er veiledende og viser beløp for hele måneder. Det forutsettes at du nedbetaler med like store beløp hver måned.

Kontaktløs

Alle nye kort som vi sender ut til våre kunder vil ha mulighet for kontaktløs betaling. 

Les mer om kontaktløs betaling

Kundeservice

Kortsperretjeneste
image headphone 210 83 500

24-timers sperretjeneste